لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:43

مخفف BCF

Billion Cubic Feet

میلیون متر مکعب
BCF