لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 04:41
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RV

Residual Volume

حجم باقیمانده یا RV: حجم هوایی است که در پایان یک بازدم بسیار عمیق در داخل ریه‌ها باقی می‌ماند.

RV