لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:18

مخفف FVC

Forced Vital Capacity

ظرفیت حیاتی اجباری (با فشار) یا FVC: حجم هوایی است که بعد از یک دم عمیق می‌توان با شدت هر چه بیشتر و با حداکثر توان از ریه‌ها خارج کرد.

FVC