لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:26

مخفف FRC

Function Residual Capacity

ظرفیت باقی‌مانده عملکردی (FRC)، میزان هوایی که در پایان یک بازدم عادی در ریه‌ها باقی می‌ماند.
FRC