لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:46

مخفف FRC

Function Residual Capacity

ظرفیت باقی‌مانده عملکردی (FRC)، میزان هوایی که در پایان یک بازدم عادی در ریه‌ها باقی می‌ماند.
FRC