لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:07

مخفف PCS

Pieces

مخفف کلمه Pieces به معنی تیکه یا تکه
PCS