لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:31

مخفف PCS

Pieces

مخفف کلمه Pieces به معنی تیکه یا تکه
PCS