لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:04
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CGS

Centimetre, Gram, Second

واحدهای سی‌جی‌اس (CGS units) سرواژه Centimetre-Gram-Second (سانتیمتر-گرم-ثانیه) یکی از دستگاه‌های اندازه گیری است. یکاهای مکانیکی در این سیستم یکسان هستند ولی برای یکاهای الکتریکی واحدهای مختلفی پیشنهاد شده‌است. بعدها سیستم MKS (متر-کیلوگرم-ثانیه) تا حدود زیادی جایگزین این سیستم شد که خود نیز به نوبه با سیستم SI جایگزین گردید.
CGS