لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:31

مخفف CGS

Centimetre, Gram, Second

واحدهای سی‌جی‌اس (CGS units) سرواژه Centimetre-Gram-Second (سانتیمتر-گرم-ثانیه) یکی از دستگاه‌های اندازه گیری است. یکاهای مکانیکی در این سیستم یکسان هستند ولی برای یکاهای الکتریکی واحدهای مختلفی پیشنهاد شده‌است. بعدها سیستم MKS (متر-کیلوگرم-ثانیه) تا حدود زیادی جایگزین این سیستم شد که خود نیز به نوبه با سیستم SI جایگزین گردید.
CGS