لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:31
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BTU

British Thermal Unit

یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری BTU) واحد سنتی انرژی است که برابر ۱۰۵۵ ژول انرژی می‌باشد.
BTU