لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 مهر 1398 - 10:41
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTU

British Thermal Unit

یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری BTU) واحد سنتی انرژی است که برابر ۱۰۵۵ ژول انرژی می‌باشد.
BTU