مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MODEM

Modulator Demodulator

ارسال نظر
وسیله‌‏ای برای تبدیل اطلاعات رقمی دوگانی به علامت‌های صوتی در خطوط تلفنMODEM

ارسال نظر