لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف VR

Virtual Reality

VR به فارسی، واقعیت مجازی، یک دستگاه برای بازی مجازی یا فیلم تماشا کردن، به کار می رود.
VR