لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 22:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SCAM

Séquentiel Couleur à Mémoire

سکام، (به فرانسوی به معنای رنگ متوالی همراه با حافظه) سامانه تلویزیون رنگی آنالوگ است که اولین بار در فرانسه ابداع شد. این سامانه را تیمی به سرپرستی هنری دو فرانس که در شرکت تلویزیونی فرانسه که بعدها توسط تامسون خریداری شد، ابداع کردند. این سامانه از جهت تاریخی اولین سامانه رنگی استاندارد اروپایی به‌شمار می‌رود.
SCAM