لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 01:49
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NBIC

Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Science

فناوری نانو، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، علوم شناختی
NBIC