لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:39

مخفف RRU

Remote Radio Unit

واحد رادیویی از راه دور
RRU