لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GBT

Green Bank Telescope

رادیوتلسکوپ گرین‌بنک نام بزرگ‌ترین رادیو تلسکوپ قابل هدایت از نظر جهت زاویه دید در جهان است که در ویرجینیای باختری در آمریکا قرار دارد.

رادیوتلسکوپ گرین بنک متعلق به رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی آمریکا قرار دارد، و پس از اینکه در سال ۱۹۸۸ تخریب شد مجدداً در سال ۲۰۰۰ افتتاح گردید.

این رادیوتلسکوپ متشکل از یک سهمی گون با قطر ۱۰۰ متر است.
GBT