لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 03:38
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FDM

Frequency Division Multiplexing

مالتی پلکس تقسیم فرکانسی.

مالتی پلکس در مخابرات در حوزه های زمان TDM ... فرکانس FDM و طول موج WDM انجام میشود و هر کدام تعاریف خود را دارد.
FDM