لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 01:05
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DORIS

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite

سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت رادیویی ماهواره‌ای که در حقیقت یک سیستم تصحیح مسیر مشابه سیستمهای ناوبری می‌باشد و متعلق به کشور فرانسه‌است.
DORIS