لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:20
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SLT

Synchronous Line Terminal

ترمینال همزمان خط ، نوعی سیستم مخابراتی
SLT