لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 04:27
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SLR

Synchronous Line Regenerator

تقویت کننده خط همزمان ، نوعی سیستم مخابراتی
SLR