لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:34
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ISM

Industrial, Scientific and Medical

فركانس هاي ISM به عنوان فركانس هاي آزاد در دنيا معرفي شده و احتياج به داشتن هيچگونه مجوز يا مدرك از سازمان خاصي نمي باشد.
ISM