لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:38
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PAP

Private Access Provider

منظور از PAP ، تامين كننده ارتباطات خصوصي است . وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات به تعدادي از شركت هاي خصوصي مجوز داده است تا با استفاده از بستر ايجاد شده توسط شركت مخابرات به ايجاد شبكه ارتباطي پر سرعت براي كاربران بپردازند . به اين شركتها اصطلاحاً PAP گفته مي شود .
PAP