لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 00:26
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VS

Versus

VS مخفف کلمه Versus، به معنای در مقابل با ...
برای مثال در جنگ‌های تن به تن می‌گویند : بازیکن شماره یک Vs بازيکن شماره دو
VS