لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 05:48
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRA

Plasma Renin Activity

فعاليت رنين پلاسما
PRA