لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IfSAR

Interferometric Synthetic Aperture Radar

تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل سنجی رادار روزنه مصنوعی و به اختصار InSAR یا IfSAR نیز نامیده می‌شود، یک روش راداری در علوم ژئودزی و سنجش از دور می‌باشد که با استفاده از تداخل‌سنجی فاز امواج ارسال و دریافت به سطوح، امکان ایجاد مدل سه‌بعدی سطح را فراهم می‌آورد.
IfSAR