لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 08:51
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

تات
مخفف عبارت تات
تجربه، اعتماد، توسعه
بانک تات هشتمین بانک خصوصی ایران ا...