لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 09:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

تات
مخفف عبارت تات
تجربه، اعتماد، توسعه
بانک تات هشتمین بانک خصوصی ایران ا...