لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICC
مخفف عبارت ICC
International Criminal Court
یوان بین‌المللی کیفری اولین دادگاه...