مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VOB
مخفف عبارت VOB
Video OBject file
فایلهای VOB مربوط به دی‌وی‌دی هستند. در...
FOP
مخفف عبارت FOP
Freedom Of Panorama
آزادی پانوراما به اختصار FOP اشاره دارد...