مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BF
مخفف عبارت BF
Basic Function
تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های...
MOM
مخفف عبارت MOM
Minutes of Meeting
خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ...
VMM
مخفف عبارت VMM
Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...
ATC
مخفف عبارت ATC
Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی...
ASX
مخفف عبارت ASX
The Advanced Stream Redirector
مدیریت جریان پیشرفته اگر دقت کرده باشید...
RDFRS
مخفف عبارت RDFRS
Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز موسسه...
VOA
مخفف عبارت VOA
Voice Of America
صدای آمریکا قدیمی‌ترین رادیو و تلویزیون...