لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 05:46
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ATC
مخفف عبارت ATC
Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی ش...
RDFRS
مخفف عبارت RDFRS
Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز مو...
COM
مخفف عبارت COM
COMPUTER OUTPUT MICROFILM
نوعی تکنولوژی که امکان می‌دهد تا ا...