لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

KITTY
مخفف عبارت KITTY
Keyboard Independent Touch Typing
تکنولوژی جدید جهت استفاده از انگشت...