لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 04:17
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KITTY
مخفف عبارت KITTY
Keyboard Independent Touch Typing
تکنولوژی جدید جهت استفاده از انگشت...