لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 09:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

نداجا
مخفف عبارت نداجا
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا ...