لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 10:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختص...
BFHI
مخفف عبارت BFHI
Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اخ...
ADHD
مخفف عبارت ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD...
CRC
مخفف عبارت CRC
Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون ...