لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 06:00
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NBC
مخفف عبارت NBC
National Broadcasting Company
ان‌بی‌سی کوتاه شده شرکت پخش ملی (N...