لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 15:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ساپتا
مخفف عبارت ساپتا
سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک...
ARS
مخفف عبارت ARS
Acute retroviral syndrome
سندرم پرتوی مزمن که به شکل نارایجی...
CBSE
مخفف عبارت CBSE
Component Based Software Engineering
مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر پیکرپار ...
MI6
مخفف عبارت MI6
Military Intelligence Section 6
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتا...
PEGI
مخفف عبارت PEGI
Pan European Game Information
بنیاد اروپایی اطلاعات بازی‌ها که ب...
SIS
مخفف عبارت SIS
Secret Intelligence Service
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتا...
HSE
مخفف عبارت HSE
Health and Safety Executive
HSE مخفف بهداشت، ایمنی و محیط زیست...
EBCT
مخفف عبارت EBCT
Electron Beam Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکتر...
RPD
مخفف عبارت RPD
Raccoon city Police Department
ادارهٔ پلیس شهر راکون که به شکل کو...
ABC
مخفف عبارت ABC
American Broadcasting Company
ای‌بی‌سی کوتاه شدهٔ نام انگلیسی شر...