مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
VFD
مخفف عبارت VFD
Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
EV
مخفف عبارت EV
Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...
CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی...
DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده...
PIVX
مخفف عبارت PIVX
Private Instant Verified Transaction
Pivx یک پلتفرم پیشرفته از ارز دیجیتال...