مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRIWF
مخفف عبارت IRIWF
Islamic Republic of Iran Weightlifting Federation
فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی...
CRUSH
مخفف عبارت CRUSH
Committee for the Responsible Use of Silver in Health
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلامت...
IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
CPJ
مخفف عبارت CPJ
The Committee to Protect Journalists
کمیته حمایت از روزنامه نگاران یک سازمان...
CPSS
مخفف عبارت CPSS
Committee on Payment and Settlement Systems
کمیته پرداخت و سیستم های حل و فصل...
BRAC
مخفف عبارت BRAC
Bangladesh Rural Advancement Committee
کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش (در حال...
CISM
مخفف عبارت CISM
Conseil International du Sport Militarie
شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی که به...
IOC
مخفف عبارت IOC
International Olympic Committee
کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برای...
ACAN
مخفف عبارت ACAN
Advisory Committee on Antarctic Names
کمیته مشورتی بر روی نام قطب جنوب...
FILA
مخفف عبارت FILA
Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته کشتی...
CCITT
مخفف عبارت CCITT
CONSULATION COMMITTE INTERNATIONAL TELEGRAPH AND TELEPHONE
کمیته مشاوره بین‌المللی تلگراف و تلفن....
IAAF
مخفف عبارت IAAF
International Association of Athletics Federations
اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دو و...