مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FFS
مخفف عبارت FFS
Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
VAR
مخفف عبارت VAR
Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...
LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
EOC
مخفف عبارت EOC
Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیریت...
CVS
مخفف عبارت CVS
Concurrent Versions System
سیستم نسخه‌های هم‌روند یا به اختصار...
USAID
مخفف عبارت USAID
United States Agency for International Development
نمایندگی ایالات متحده برای توسعه...
IMI
مخفف عبارت IMI
Industrial Management Institute
IMI به مفهوم سازمان مدیریت صنعتی است....
UFI
مخفف عبارت UFI
Union des Foires Internationales
انجمن نمايشگاه‌های جهان (Union of...
UNPO
مخفف عبارت UNPO
Unrepresented Nations & Peoples Organization
سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی، یک...
COBIT
مخفف عبارت COBIT
Control Objectives for Information and Related Technology
مجموعه «اهداف کنترلی برای اطلاعات و...
4WS
مخفف عبارت 4WS
Four Wheel Steering
سیستم 4WS به وسیله کنترل کردن زاویه همه...
RUP
مخفف عبارت RUP
Rational Unified Process
در فرهنگ مهندسی نرم‌افزار، فرآیند...
DTAP
مخفف عبارت DTAP
Disabled Transition Assistance Program
برنامه غیرفعال شده ی کمک های انتقالی...
CFDA
مخفف عبارت CFDA
Catalog of Federal Domestic Assistance
کاتالوگی از فدرال کمک های داخلی...
CAD
مخفف عبارت CAD
Computer Aided Design
طراحی به کمک رایانه به نرم‌افزارهایی...