لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:30
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DPRK
مخفف عبارت DPRK
Democratic Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموک...
PRK
مخفف عبارت PRK
Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموک...