لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:14
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

INSTEX
مخفف عبارت INSTEX
Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به ا...
DPRK
مخفف عبارت DPRK
Democratic Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموک...
PRK
مخفف عبارت PRK
Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموک...