لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 20:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ETC
مخفف عبارت ETC
Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در س...