لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌بر...
DARPA
مخفف عبارت DARPA
Defense Advanced Research Projects Agency
دارپا (DARPA) یا آژانس پروژه‌های ت...
EMS
مخفف عبارت EMS
European Macroseismic Scale
مقیاس مه‌لرزه‌ای اروپا (EMS) مبنای...