لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 21:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

WABA
مخفف عبارت WABA
World Alliance for Breastfeeding Action
اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی (به ...
GREP
مخفف عبارت GREP
Globally search a Regular Expression and Print
grep یک نرم‌افزار خط فرمان است که ...