لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 مرداد 1398 - 19:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SARS
مخفف عبارت SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویرو...
LDR
مخفف عبارت LDR
Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاوم...
RDS
مخفف عبارت RDS
Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیو...
LTPS
مخفف عبارت LTPS
Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر ...
OCD
مخفف عبارت OCD
Obsessive Compulsive Disorder
اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، یک ا...