لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 06:54
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RDS
مخفف عبارت RDS
Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیو...
LTPS
مخفف عبارت LTPS
Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر ...
LHRH
مخفف عبارت LHRH
Luteinizing-hormone-releasing hormon
هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها Gn...
GnRH
مخفف عبارت GnRH
Gonadotropin-releasing hormone
هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها Gn...