لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:50
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SNMMI
مخفف عبارت SNMMI
Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری ...
SPIE
مخفف عبارت SPIE
Society of PhotoOptical Instrumentation Engineers
اسپای یا اس پی آی ای (انگلیسی SPIE...
ACS
مخفف عبارت ACS
American Chemical Society
انجمن شیمی آمریکا یا جامعه شیمیایی...
AAAS
مخفف عبارت AAAS
American Association for the Advancement of Science
انجمن پیشبرد علوم آمریکا یا اختصار...