لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:54
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CMIIT
مخفف عبارت CMIIT
China Ministry of Industry and Information Technolog ...
وزارت صنایع و فناوری چین
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
CNPC
مخفف عبارت CNPC
China National Petroleum Corporation
شرکت ملی نفت چین، شرکت دولتی نفت و...
SGCC
مخفف عبارت SGCC
State Grid Corporation of China
استیت گرید کورپوریشن چین، شرکت برق...
SMIC
مخفف عبارت SMIC
Semiconductor Manufacturing International Corporatio ...
شرکت بین‌المللی ساخت نیمه هادی به ...
GNSS
مخفف عبارت GNSS
Global Navigation Satellite System
سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GN...