مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CNY
مخفف عبارت CNY
Chinese Yuan Renminbi
یوان چین (元) یکای جدید شمارش ارز کشور...
MVM
مخفف عبارت MVM
Modiran Vehicle Manufacturing
شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با نام...