لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 14:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MVM
مخفف عبارت MVM
Modiran Vehicle Manufacturing
شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با...