لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:25
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MVM
مخفف عبارت MVM
Modiran Vehicle Manufacturing
شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با...