لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 07:35
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ع
مخفف عبارت ع
علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به...