لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:41
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AU...
وبدا
مخفف عبارت وبدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی ...
SBMU
مخفف عبارت SBMU
Shahid Beheshti Medical University
شرقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به...
SUMS
مخفف عبارت SUMS
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از دا...
سمپ
مخفف عبارت سمپ
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) م...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایر...
PCRM
مخفف عبارت PCRM
Physicians Committee for Responsible Medicine
کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (...
IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانا...
ISDB
مخفف عبارت ISDB
International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی ...
SNMMI
مخفف عبارت SNMMI
Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری ...
UTMB
مخفف عبارت UTMB
University of Texas Medical Branch
شاخه پزشکی دانشگاه تگزاس (UTMB)‏ ا...
CAMPEP
مخفف عبارت CAMPEP
Commission on Accreditation of Medical Physics Educa ...
کمیسیون اعتباری برنامه‌های آموزشی ...