لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 23:41
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SDI
مخفف عبارت SDI
Selective Dissemination of Information
اشاعه اطلاعات گزیده، مخفف SDI اصطل...