لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 15:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SDI
مخفف عبارت SDI
Selective Dissemination of Information
اشاعه اطلاعات گزیده، مخفف SDI اصطل...