لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 03:47
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CIP
مخفف عبارت CIP
Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه ت...
شبا
مخفف عبارت شبا
شماره حساب بانکی ایران
شماره حساب بانکی ایران، بمنظور تسه...
CPSS
مخفف عبارت CPSS
Committee on Payment and Settlement Systems
کمیته پرداخت و سیستم های حل و فصل
TRT
مخفف عبارت TRT
Turkiye Radio Television
سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه یا ت...