لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 10:02
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FIRST
مخفف عبارت FIRST
Forum of Incident Response and Security Team
انجمن پاسخ به حادثه و تیم امنیتی
HIPPA
مخفف عبارت HIPPA
Health Insurance Portability and Accountability Act
قانون انتقال و پاسخ گويي الکترونيک...
AIS
مخفف عبارت AIS
Androgen insensitivity syndrome
یک بیماری که در نتیجه ناتوانی ناقص...
DNSSEC
مخفف عبارت DNSSEC
Domain Name System Security Extensions
ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه ...