لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 21:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PICC
مخفف عبارت PICC
Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی ...
CRP
مخفف عبارت CRP
Capacity Requirement Planning
CRP عبارتست از عمل تخمين، اندازه‌گ...
ERCP
مخفف عبارت ERCP
Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography
ای‌آرسی‌پی یا ERCP به معنی تصویربر...
VHS
مخفف عبارت VHS
Viral Hemorrhagic Septicemia
بیماری خون‌ریزی پوزه از بیماری‌های...
BNCT
مخفف عبارت BNCT
Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهو...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در س...