لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:29
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFOO
مخفف عبارت CFOO
Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد ...
RPM
مخفف عبارت RPM
Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...