لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PPSSPP
مخفف عبارت PPSSPP
PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing ...
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب بر...
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...
AZA
مخفف عبارت AZA
Association of Zoos Aquariums
اتحادیه باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها س...
WFM
مخفف عبارت WFM
The World Federalist Movement
جنبش پیرو فرمانروایی جهانی یک جنبش...
XOOPS
مخفف عبارت XOOPS
eXtensible Object Oriented Portal System
برنامه مدیریت محتوای زوپس، یک نرم‌...